Verandering en vernieuwing vragen om verbeeldingskracht. Wie het doel voor ogen heeft, volgt een heldere koers. TOT2020 begeleidt je bij het concretiseren van die doelen en het vormgeven van de toekomst. Wie met ons op zoek gaat naar andere perspectieven, krijgt meer zicht op de gewenste veranderingen en op de weg daar naartoe.

Verbeelders van Verandering

Leiderschap

Op reis naar jezelf. Verbeelden wat de volgende stap kan zijn in jouw persoonlijke ontwikkeling. Spiegelen wat er is en visualiseren wat er kan zijn: dat doe je tijdens de programma’s en de trails van TOT2020. Meer weten over jouw kwaliteiten als leider, manager of teamcoach? Schrijf je dan in voor één van onze events, doe de Natuurlijk Leiderschap Scan of volg een van de Ieiderschap trainingen.

Teamcoaching

Op reis met elkaar. Wat brengt ieder teamlid in als bagage, wat laat je achter en hoe zet iedereen zijn beste beentje voor? De interactie tussen de deelnemers van een groep bepaalt de kwaliteit van de samenwerking. Zijn we het eigenlijk eens over onze doelen? Klant- en resultaatgericht werken: hoe ziet dat eruit? En als het beter moet, bedoelen we dan hetzelfde? Teamontwikkeling doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met hand en hart.

Organisatieontwikkeling

Waar gaan we naartoe? Een businessplan staat zo op een A4-tje, maar is het ook herkenbaar en haalbaar voor alle betrokkenen? Onze programma’s voor natuurlijk leiderschap en organisatieontwikkeling begeleiden je bij het verbeelden van de gewenste verandering, het einddoel en de weg er naartoe. Zij maken ook de ongeschreven regels en stille verlangens zichtbaar, zodat het uiteindelijke plan stoelt op reële verwachtingen en gedeelde doelen.