Veranderen doe je zelf. Veranderen en vernieuwen is een complex proces. TOT2020 gelooft niet in de traditionele benadering, die een rechte lijn veronderstelt van doelstelling naar resultaat. Veranderingsprocessen nemen juist eerder een organische gedaante aan, met groeistuipen en onvoorziene ontwikkelingen. Geen ABC-tje maar in kleine stappen vooruit, nog een stap, nog een, dan weer twee terug maar wel blijven leren en volhouden. Altijd richting een gezamenlijk vormgegeven gewenste uitkomst, dé motivator om in beweging te komen.

KEN JIJ DE BASIS PRINCIPES?

Omdat veranderen in onze ogen vaak circulair in plaats van lineair gaat, hanteren wij deze 8 basis principes. Alles begint met het samen verbeelden van de gewenste uitkomst (1). Een verandering van binnenuit realiseren vraagt erom continu te stimuleren om eigenaarschap (2) te nemen. Dat begint al bij de gewenste uitkomst formuleren: iedereen gaat zelf na wat het is dat ze (wél!) willen, binnen de gestelde kaders. Die verschillende perspectieven waarderen (3) en integreren (4) is dan de uitdaging.

Veranderen is ook continu schakelen tussen wat je wilt bereiken en hoe dat in de praktijk werkt: in wat er gewoon is (5). Uit onze ervaring weten we dat wat in het kleine gebeurt vaak ook in het grote realiteit is. Daarom is het ook zo van belang om in het proces congruent te zijn (6) met hetgeen als gewenste uitkomst gerealiseerd moet worden. Dat vraagt om een lange adem en uithoudingsvermogen (7). Diepte heeft lengte nodig.

En de belangrijkste basis bij dit alles: vertrouwen en verbinding tussen alle belanghebbenden (8). Ook daar echt de tijd voor nemen, elkaar leren kennen en te weten wat drijfveren zijn. En samen te blijven reflecteren op de voortgang.

Deze acht uitgangspunten vormen de basis van onze manier van werken en begeleiden. En van veranderprogramma's die werken. #Haagse Hogeschool

ZO WERKT VERANDEREN: