Junis Kinderopvang is marktleider in Alphen aan den Rijn en omgeving op het gebied van kinderopvang, maar zag de vraag naar haar diensten slinken door recente overheidsmaatregelen. Om zich in die snel veranderende wereld staande te houden en zelfs voorop te blijven lopen, riep de kinderopvangorganisatie de expertise van TOT2020 in. Een aantal inspirerende sessies en evenementen volgde.

‘Hun enthousiasme enthousiasmeert’

In de afgelopen twee jaar hebben Junis Kinderopvang en TOT2020 intensief met elkaar samengewerkt. Junis is marktleider in Alphen aan den Rijn en omgeving op het gebied van kinderopvang, maar zag de vraag naar haar diensten slinken door recente overheidsmaatregelen. Om zich in die snel veranderende wereld staande te houden en zelfs voorop te blijven lopen, riep de kinderopvangorganisatie de expertise van TOT2020 in. Een aantal inspirerende sessies en evenementen volgde. 

In het kort:

  • Waardepropositietraject
  • Ambassadeursbijeenkomsten ‘Kruip in de huid van de klant’
  • Out-of-the-box sessie met externe genodigden
  • Begeleiding Managementteam: MT dagen en management reviews
  • Begeleiding scholingsdag rondom introductie nieuwe bedrijfsnaam met 500 medewerkers

 

Verbeelding beklijft

TOT2020 werd bij twee grote trajecten betrokken die deels parallel liepen: de aanpassing van de strategie op de gewijzigde marktomstandigheden en de introductie van de nieuwe bedrijfsnaam. Juist in een lastige markt is het belangrijk om je stem te laten horen, maar hoe dat geluid moest klinken, met welke accenten, welke inhoud en welke toon; daarbij kon Junis de ondersteuning van TOT2020 goed gebruiken. Marie-Louise van Mourik, directeur van Junis Kinderopvang: “Op het gebied van marketing en strategievorming beschikken Erna en Margon over een sprankelende aanpak en een brede visie die zij met veel enthousiasme op mij en mijn collega’s wisten over te brengen. Zij houden je constant bij de les met innovatieve werkvormen en een krachtig out-of-the-box-denken. Dat werkt: door ideeën te verbeelden, beklijft het veel beter.”

Nieuwe push

TOT2020 organiseerde ambassadeursbijeenkomsten, waarbij medewerkers werden uitgenodigd om in de huid van de klant te kruipen. Vervolgens vonden er sessies plaats met branchevreemde relaties, die hun frisse blik op kinderopvang met Junis deelden. Tijdens een MT-dag werd alle input opnieuw ingebracht en meegewogen, als fundament voor de nieuwe waardepropositie. En die kreeg weer een prominente plaats op de scholingsdag, waarop alle medewerkers kennismaakten met de nieuwe bedrijfsnaam en met de profilering die zij voortaan helpen uitdragen. Een vol programma, dus, met veel nieuwe inzichten. Van Mourik: “TOT2020 heeft ons een nieuwe push gegeven, waardoor we handvatten kregen om onze toekomst zelf beet te pakken. Eerlijk is eerlijk: ik werd wel eens gek van alle geeltjes, maar uit de chaos en de breedte zijn goede ideeën komen bovendrijven.”

Aanwezig

Van Mourik: “Wat ik ook goed vind, is dat TOT2020 steeds op de achtergrond aanwezig blijft. Iedere keer weer delen zij speldenprikken uit die zorgen dat we alert blijven. Dan wijzen ze mij op een mogelijke samenwerkingspartner of een interessant initiatief. Dat enthousiasme enthousiasmeert. Voor komend jaar hebben we plannen om met hen naar de klantroutering te kijken. Strategisch denken omzetten naar praktische instrumenten en verbeteringen – daar zijn ze gewoon erg goed in.”