Een experimentele zone voor nieuw gedrag, een broedplaats voor innovatie. Action research is gebruikt om de ongeschreven regels die het spel bepalen in kaart te brengen. Letterlijk uitgewerkt in een kaartspel. Tijdens een Open Podium  is onderzocht welke ongeschreven spelregels een belemmerende rol speelden bij duurzame innovatie en het behalen van optimale resultaten voor de klant.